arrow leftTerug

Algemene
factoren

Deze factor is onderverdeeld in twee subfactoren.
Per subfactor geven de deelnemers antwoord op de vraag: “Beïnvloedt de factor volgens jou het aanleren van motorische vaardigheden bij patiënten na een beroerte?”

decorative

Fase van revalidatie

De fase van de revalidatie waarin een patiënt zich bevindt. Bijvoorbeeld vroege revalidatiefase (24 uur tot 3 maanden na CVA), late revalidatiefase (3 maanden tot 6 maanden na CVA) of chronische revalidatiefase (meer dan 6 maanden na CVA).

0%

Geen invloed

9,3%

Minimale invloed

14,8%

Weinig invloed

59,3%

Veel invloed

16,7%

Heel veel invloed

doughnut graph

Ernst beroerte

De ernst van de beroerte zoals deze zich uit in beperkingen (zowel motorisch, sensorisch, cognitief als ook emotioneel). Het gaat hierbij niet om de grootte of plaats van het letsel in de hersenen.

0%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

5,6%

Weinig invloed

53,7%

Veel invloed

40,7%

Heel veel invloed

doughnut graph
Opmerkingen
quote mark

Fase van beroerte:

In de acute fase ben ik vaak nog op zoek naar de leerstrategie van iemand, dus gebruik ik beide op zoek naar de meest geschikte.

quote mark

Fase van beroerte:

In het begin, als mensen thuis revalideren, is een expliciete strategie een goede opstap naar meer automatiseren.

quote mark

Ernst van beroerte:

De keuze voor een vorm van leren zal meer afhangen van welke modaliteiten zijn aangetast en in welke mate.

quote mark

Ernst van beroerte:

Elk mens en zijn CVA is anders, je moet op maat blijven kijken wat nodig is.