arrow leftTerug

Cognitieve
factoren

Deze factor is onderverdeeld in acht subfactoren.
Per subfactor geven de deelnemers antwoord op de vraag: “Beïnvloedt de factor volgens jou het aanleren van motorische vaardigheden bij patiënten na een beroerte?”

decorative

Capaciteit van de aandachtspanne

Het aantal informatie-eenheden dat een patiënt onder de onmiddellijke aandacht kan houden.

0%

Geen invloed

1,9%

Minimale invloed

7,4%

Weinig invloed

57,4%

Veel invloed

33,3%

Heel veel invloed

doughnut graph

Volgehouden aandacht

Het vermogen om de aandacht voor de duur van een (deel)activiteit gericht vast te houden, zoals tijdens een gesprek of oefening.

0%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

13,2%

Weinig invloed

58,5%

Veel invloed

28,3%

Heel veel invloed

doughnut graph

Gerichte aandacht

Het vermogen om de aandacht te richten op een taak zonder zich te laten afleiden door onbelangrijke prikkels.


0%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

1,9%

Weinig invloed

63,0%

Veel invloed

35,2%

Heel veel invloed

doughnut graph

Verdeelde aandacht

Het vermogen om te reageren op meer dan één taak tegelijkertijd, of op verschillende elementen tegelijkertijd binnen een complexe taak. Of om meerdere geautomatiseerde taken naast elkaar uit te voeren.

0%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

17,0%

Weinig invloed

56,6%

Veel invloed

26,4%

Heel veel invloed

doughnut graph

Snelheid van informatieverwerking

De snelheid waarmee een patiënt informatie kan verwerken. Het gaat om de snelheid waarmee een patiënt: informatie opneemt, erover nadenkt, een beslissing neemt, en een antwoord formuleert of reactie toont.

0%

Geen invloed

1,9%

Minimale invloed

18,5%

Weinig invloed

63,0%

Veel invloed

16,7%

Heel veel invloed

doughnut graph

Werkgeheugen

Het vermogen om informatie tijdelijk vast te kunnen houden (hoogstens een paar minuten) in het geheugen. Bijvoorbeeld taakrelevante informatie: een opdracht of mededeling. Informatie in het werkgeheugen kan ook bewerkt en gemanipuleerd worden.

0%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

9,3%

Weinig invloed

55,6%

Veel invloed

35,2%

Heel veel invloed

doughnut graph

Lange termijn geheugen: declaratief, expliciet of bewust geheugen

Het vermogen om langdurig informatie te bewaren en later weer toe te passen. Informatie die de patiënt bewust kan beleven of oproepen, zoals ervaringen uit zijn leven en algemene kennis over de wereld. Bijvoorbeeld: de patiënt kan zich herinneren wat hij vorige week heeft gedaan, of hij onthoudt de woorden uit een geheugentest, hij kent de betekenis van een woord of hij herinnert zich een plan of een voornemen.

0%

Geen invloed

3,7%

Minimale invloed

13,0%

Weinig invloed

55,6%

Veel invloed

27,8%

Heel veel invloed

doughnut graph

Lange termijn geheugen: procedureel of impliciet geheugen

Het vermogen om langdurig informatie te bewaren die onbewust is opgedaan en zeer beperkt voor het bewustzijn toegankelijk is. Bijvoorbeeld: de patiënt kan fietsen, zonder bewust te weten of te kunnen vertellen hoe hij dat doet of wanneer hij dit heeft geleerd.


0%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

13,0%

Weinig invloed

59,3%

Veel invloed

27,8%

Heel veel invloed

doughnut graph