arrow leftTerug

Motorische en
sensorische factoren

Deze factor is onderverdeeld in vier subfactoren.
Per subfactor geven de deelnemers antwoord op de vraag: “Beïnvloedt de factor volgens jou het aanleren van motorische vaardigheden bij patiënten na een beroerte?”

decorative

Balans

De mate waarin de patiënt in staat is zijn evenwicht in verschillende posities te handhaven t.o.v. de omgeving.

1,9%

Geen invloed

1,9%

Minimale invloed

11,1%

Weinig invloed

50,0%

Veel invloed

35,2%

Heel veel invloed

doughnut graph

Bewegingscoördinatie

Het vermogen om een beweging gecoördineerd uit te voeren. Daarmee wordt bedoeld verschillende bewegende lichaamsdelen op elkaar af te stemmen.

1,9%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

9,3%

Weinig invloed

50,0%

Veel invloed

38,9%

Heel veel invloed

doughnut graph

Proprioceptie

Het vermogen om de positie van het eigen lichaam en lichaamsdelen bewust en onbewust waar te nemen.

1,9%

Geen invloed

0%

Minimale invloed

7,5%

Weinig invloed

46,3%

Veel invloed

44,4%

Heel veel invloed

doughnut graph

Exteroceptie

Het vermogen om prikkels van buitenaf te voelen.


1,9%

Geen invloed

1,9%

Minimale invloed

16,7%

Weinig invloed

55,6%

Veel invloed

24,1%

Heel veel invloed

doughnut graph