arrow leftTerug

Voorstellings-
vermogen

Deze factor is onderverdeeld in twee subfactoren.
Per subfactor geven de deelnemers antwoord op de vraag: “Beïnvloedt de factor volgens jou het aanleren van motorische vaardigheden bij patiënten na een beroerte?”

decorative

Kinesthetisch voorstellingsvermogen

Mate waarin de patiënt zich het gevoel dat bij een bewegingen hoort goed kan voorstellen.

0%

Geen invloed

1,9%

Minimale invloed

13,0%

Weinig invloed

64,8%

Veel invloed

20,4%

Heel veel invloed

doughnut graph

Visueel voorstellingsvermogen

Mate waarin de patiënt zich het verloop van een beweging goed kan voorstellen.

0%

Geen invloed

3,7%

Minimale invloed

16,7%

Weinig invloed

59,3%

Veel invloed

20,4%

Heel veel invloed

doughnut graph